Snu tankemønsteret ditt

Hjernen og tankemønsteret kan trenes opp som resten av kroppen. Det krever en viss innsats, akkurat på samme måte som når vi trener for å bli i bedre fysisk form, eller når vi går på skolen for å lære noe nytt.

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – Aristotle

Vi må holde på jevnt og trutt over tid. Vi vet at det ikke er nok å ta seg kun en treningsøkt, for så å si at man er ferdig trent og i god form. På akkurat samme måte er det for det mentale. Det er ferskvare.

Øvelse gjør mester

Det å endre tankemønster, flytte fokus og lære seg å bruke teknikker som du kan benytte når du står ovenfor en utfordring eller er stresset, er noe som også må øves på – det er ikke gjort over natten.


Hvordan forholder du deg til dine negative tanker?

  • Lar du de passere, eller holder du fast ved dem?

Forskere anslår at mennesker kan ha et sted mellom 12.000 og 50.000 tanker hver eneste dag. Det mest oppsiktsvekkende funnet er at de fleste tankene er negative.

Du kan trene på å ha en positiv indre dialog – trene på hvilken tankestil du har om deg selv og ditt liv.

Erfaringsvis trenger mange hjelp med å snu det negative til det positive. Det å endre seg kan ta tid og underveis er det lett å bli mest opptatt av det en ikke får til. Det å flytte fokus over til det du mestrer, vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer og gi deg mer troen på at du kan!

Her er noen tips:

1) Ta vare på fine opplevelser

Øv på å snu tankemønsteret ditt. Tren på å være takknemlig for de små tingene i livet. Begynn med å ta vare på fine øyeblikk eller opplevelser i hverdagen.

  • Loggfør hendelsene, da forsterker du opplevelsen. I tillegg kan du ta de frem senere og glede deg over disse.
  • Etter hvert som du begynner å registrere positive hendelser, er en vanlig erfaring at de negative tanker og følelser blir svekket – bare i kraft av å registrere dette. Dette skjer fordi du tillater deg å flytte fokus og gi plass til noe annet. De negative tanker og følelser kommer mer i bakgrunnen.

2) Start dagen med et positivt tankesett.

  • Sett intensjon for dagen. Utfordringer er til for å løses.
  • Tenk på hva som er bra med dagen i dag.

3) Hvordan snakker du til deg selv?

Ofte er vi selv våre verste kritikere. Hvordan snakker du til deg selv? Du kan trene på å utfordre dine tanker og slutte å snakke ned deg selv.

  • Ville du sagt det samme til en venn?
  • Hva kunne skje om du begynte å tenke annerledes?
  • Hva ville vært annerledes hvis du sto i samme situasjon, men ikke hadde tenkt som du gjør nå?

4) Bli kjent med deg selv

Hvordan reagerer du når du står i utfordrende situasjoner eller er stresset? Kan du endre på måten du reagerer på?

  • Reflekter over måten du løser ting på
  • Se etter andre måter å løse dine utfordringer på

Trenger du hjelp til å komme i gang? Prøv Mindfit app gratis

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Finn styrken i deg selv. Tren opp ditt tankemønster
og positivt selvsnakk.

Mindfit
Mindfit