Slik setter du deg realistiske mål

Det å sette seg mål

Det å sette seg mål er viktig for å holde på motivasjonen. I tillegg har flere forskningsprosjekter konkludert med at å bruke kortsiktige og langsiktige mål kan bedre menneskers selvtillit.

Samtidig viser undersøkelser at de færreste holder ut i det lange løp. En årsak kan være at man setter seg for høye mål. Målene dine kan være å

 • Begynne med noe
 • Slutte med noe
 • Gjøre noe enda bedre
 • Gjøre mindre av noe
 • Kutte uvaner, bli et bedre medmenneske osv

Det å endre på vaner, og måten å gjøre ting på kommer ikke av seg selv. Det er hardt arbeid, og du må være villig til å gjøre jobben som kreves for å endre vaner og et tankemønster som er godt innarbeidet, kanskje gjennom flere år. Det krever at du faktisk ønsker å gjøre endring (ikke bare fordi du tenker du burde).

Du må utfordrer deg selv og jobbe aktivt for å få til endring – det finnes  ingen “quick fix”.

Her er noen tips!

Det er ikke alltid like lett å få gjennomført en endringsprosess. Det kommer litt an på hvilken utfordring du har, og hvor du er i prosessen.

Det å endre på noe ved seg selv er heller ikke ensbetydende med at alle livssituasjoner eller hendelser kan gjøres noe med. Noen ganger består den viktigste erkjennelsen av at en gjør så godt en kan gitt de rådende forhold.

1) Kartlegg problemet

For å få til endring bør du kartlegge problemet, finne realistiske mål og deretter starte arbeidet. 

Spør deg selv:

 • Hva gir energi?
 • Hva gir mening?
 • Hva er utfordrende?
 • Hva ønsker du å endre på / gjøre mer eller mindre av?

Endring handler ikke bare om å sette seg mål, men hva du kan gjøre for å bli motivert til å gå videre.

Det å forstå sitt eget reaksjonsmønster – hvilke følelser, kroppslige reaksjoner og tanker som kan være dine hindringer vil hjelpe deg når du skal jobbe med endring.

Hva skjer med deg og hvordan reagerer du når du står ovenfor en utfordring?

2) Sett realistiske mål og begynn i det små

Sett deg konkrete og realistiske mål underveis. Tenk på endring som å gå opp en trapp hvor hvert trappetrinn er ensbetydende med et skritt, eller delmål på veien mot det store målet.

Ved å sette deg delmål og feire små milepæler gjør det mulig å kjenne på mestring underveis – det vil hjelpe deg videre.

Slik gjør du:

Er din utfordring å sette grenser kan en hindring være frykt for hvordan andre skal reagere på at du sier nei.

 1. Første skritt (mål) kan være å øve seg på dette i situasjoner du vet du kan mestre.
 2. Ikke velg den personen du gruer deg mest for å si fra til først.
 3. Skriv ned forslag til hvordan du skal løse din utfordring, uten å vurdere om du klarer å gjennomføre det.
 4. Velg det forslaget som er lettest å gjennomføre først og planlegg hvordan du best utfører det.
 5. Øv deg på å sette grenser i ulike situasjoner.

3) Ikke gi opp selv om du ikke får fremgang med en gang

Det er ikke bare resultatet som teller, men at du har prøvd.

Endring tar tid. Det er et langsiktig arbeid. En endringsprosess består av både opp og nedturer, og det er ikke alltid du kan forvente å ha framgang.

 • Ha i bakhodet når du jobber med endring at det antakeligvis kommer en liten «nedtur».
 • Ikke bli skuffet over deg selv, men tenk at du prøvde og neste gang går det bedre igjen.
 • Det er viktig å ikke gi opp selv om du “sprekker”

En årsak til at du gir opp kan være at du har satt deg for høye mål

Det å sette seg realistiske mål er en viktig del av kartleggingsarbeidet. Du starter med godt mot og gode tanker. Har satt deg mål og kommet godt i gang med endringene, men så stopper det seg…

 • Du gir kanskje opp fordi du kjenner ubehag?
 • Du gir opp fordi du ikke føler mestring og får dårlige tanker om deg selv?
 • Du gir opp fordi du ikke klarer å følge planen du har satt deg?
 • Du gir opp fordi…

Eksempel:
Hvis du aldri har jogget før, og bestemmer deg for at nå skal du begynne et nytt og bedre liv – heretter skal du jammen meg trene hver dag. Det går fint den første uken, men så fungerer det ikke av ulike årsaker (du får skader, det er ikke mulig å gjennomføre pga andre gjøremål, du klarer ikke følge opp eller det ble for hardt). Dermed gir du opp fordi du ikke nådde målene du satte deg.

4) Registrer fremgangen

I en endringsprosess er det ofte lett å glemme alle de små tingene man faktisk får til på vei mot det store målet. Det er derfor vi blant annet har utviklet Mindfit. 

I endringsarbeidet vil det å loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser hjelpe deg å holde motet oppe, samtidig som du ser at du er på rett vei.

Det å glede seg over noe du har fått til gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse.

Mestringstro og positivt selvsnakk er viktig for å opprettholde motivasjon og innsats. Høy mestringstro påvirker evnen til å nå mål, og gir deg utholdenhet når du løser vanskelige oppgaver.

Forskning viser at når man skal lage seg nye vaner er det lurt å gjøre den nye atferden lett å gjennomføre, slik at den er enkel å gjenta, og kan bli en del av den daglige rutinen.

Det høres enkelt ut, men det krever at du bestemmer deg for å sette av noen minutter regelmessig for å gjennomføre dette. Det er kanskje her den største utfordringen ligger – det å faktisk gjøre det og trene regelmessig på de nye ferdighetene.

Prøv gratis!

Last ned Mindfit app

Finn styrken i deg selv. Tren opp ditt tankemønster
og positivt selvsnakk.

Mindfit
Mindfit